"GRAĐEVINAR" A.D.
Moša Pijade 29
26214 Debeljača

Matični br. 08118868
PIB: 100873738

Tr: 355-1126181-95 
 

 

2019

  Izvestaj nakon skupstine 21.06.2012.
Poziv za redovnu sednicu Skupstine za 21.03.2019   Sazivanje skupstine za 10.08.2012
    Predlog o izmeni statuta
    Imenovanje predsednika odbora direktora

2018

  Imenovanje direktora
Poziv za vanrednu sednicu Skupstine 31.07.2018   izvestaj nakon skupstine 10.08.2012.
Poziv za redovnu sednicu Skupstine 2018   Godisnji izvestaj 2011
    Sazivanje skupstine za 22.02.2013
Dokumentacija i poziv za vanrednu sednicu Skupstine za 22.11.2018   Izvestaj nakon skupstine akcionara 22.02.2013
Izveštaj sa vanredne sednice Skupštine održane 22.11.2018   Sazivanje skupstine za 06.06.2013.
    Izvestaj sa skupstine odrzane 06.06.2013
    Godisnji izvestaj za 2012 godinu

 

  Sednica Skupštine akcionara za 24.02.2014
    Sazivanje skupstine za 26.06.2014
    Sazivanje skupstine za 24.02.2015
    Sazivanje skupstine za 27.04.2015
    Sazivanje skupstine za 25.04.2016
    Sazivanje skupstine za 15.11.2016
    Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara 06.06.2017
    Formular za glasanje akcionara u odsustvu
    Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara otkup akcija
    Poziv za ponovljenu redovnu sednicu skupštine akcionara za 26.07.2017  (sa formularima)
    Izvestaj sa odrzane Skupstine 27.06. sa odlukama
    Odluka Akcije 1
    Odluka Akcije 2
    Obaveštenje o otkupu akcija
     
     

Osnovi podaci

Kontakti

Osnivačka akta

Događaji

Galerija

Proizvodi

 

 

 

Copyright 2012 "Građevinar" Debeljača